MLB-lid ON6TM, Tony, heeft MLD-lid ON6JZ, Hubert, bereidt gevonden om het technische gedeelte en de “fine-tuning” van de DMR-repeater, letterlijk voor zijn rekening te nemen.

Wij wensen beide MLB-leden hier uiteraard nadrukkelijk voor te bedanken !
Zoals MLB reeds aangeeft in haar leuze : “Samen gaan we er voor !”